18 października 2022

Szkolenie

W daniu 13-14 października odbyło się szkolenie w miejscowości Tumiany w którym uczestniczyli członkowie z ATW i UTW z Warmii i Mazur