18 grudnia 2023

 AKADEMIA TRZECIEGO WIEKU przy MOK

STYCZEŃ 2024 r


9.01.2024r (wtorek)godz.11.00Sala Kameralna, Kamienica Naujacka

Radosne powitanie Nowego Roku

Ewa Cichocka – aktorka – społecznik, konferansjerka, terapeutka –

amatorka śmiechoterapii, solistka zespołu „Czerwony Tulipan”


16.01.2024r (wtorek) godz.11.00 Sala Kameralna Kamienica Naujacka

Odporność osób dorosłych a szczepienia ochronne

Dr Aleksandra Kurzyńska – Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt


23.01.2024 r(wtorek) godz.11.00 Sala Kameralna Kamienica Naujacka

Trochę w tej mowie „niegramatycznościów” – polska poprawność

językowa w pigułce

Dr Katarzyna Witkowska – Insty6tut Językoznawstwa UWM


30.01.2024 r(wtorek) godz.11.00 Sala Kameralna Kamienica Naujacka

Obraz Powstania Styczniowego w polskim malarstwie i polskiej

prozie

Dr hab. Ewa Szczepkowska – Instytut Literaturoznawstwa UWM