Władze

Zarząd Akademii - kadencja 2017/20

Aldona Bagińska - Prezes
Michał Kłębukowski - Wiceprezes d/s dydaktycznych
Jadwiga Iwaniec - Wiceprezes d/s organizacyjnych
Wiesława Ziółkowska - Sekretarz
Krystyna Wienska - Skarbnik
Adela Bastek - Członek Zarządu
Paweł Bielinowicz - Członek Zarządu
Monika Cimoszko - Członek Zarządu
Barbara Dargiewicz - Członek Zarządu
Jan Duch - Członek Zarządu
Eugeniusz Gajlewicz - Członek Zarządu


Rada Naukowo-Programowa 

Mariusz Sieniewicz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

prof. dr. hab. Stefan Smoczyński
Pełnomocnik Rektora UWM ds. UTW

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
UWM, OBN

Monika Michniewicz
Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. organizacji pozarządowych

dr hab. Piotr Sułkowski
Dyrektor Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego

Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

dr Jacek Szubiakowski
Dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium  Astronomicznego  

prof. dr hab. Danuta Bobrzecka
ATW 

prof. dr hab. Zofia Żegarska
ATW

Aldona Bagińska
Prezes ATW

dr inż. Michał Kłębukowski
 – Wiceprezes d/s dydaktycznych ATW 

Wiesława Ziółkowska
Sekretarz ATW  

lek. med. Zofia Karzel
Zespół Dydaktyczny ATW


Zarząd Akademii - kadencja 2014/17


Aldona Bagińska - Prezes
Jadwiga Iwaniec - Wiceprezes d/s organizacyjnych
Michał Kłębukowski - Wiceprezes d/s dydaktycznych
Janina Szczechowicz - Sekretarz
Krystyna Wienska - Skarbnik
Maria Kalinowska - Członek Zarządu
Krystyna Buńko - Członek Zarządu
Adela Bastek - Członek Zarządu
Paweł Bielinowicz - Członek Zarządu
Jan Duch - Członek Zarządu