29 stycznia 2012

XI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora

W dniach 28-29 stycznia 2012 r. odbył się w Domu Kultury "Zacisze" w Warszawie XI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora. W festiwalu wziął udział Chór "De Novo" z Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii oraz filmów

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie ciągle  rozwija się, tworząc  nowe formy kształcenia.
Słuchaczki akademii  założyły chór, który przyjął nazwę „DE NOVO”.W dniu  28 marca 2011 r. odbyła się pierwsza próba (tę datę przyjmujemy jako początek działalności). Pani Michalina Butkiewicz – młoda wykształcona, profesjonalistka podjęła się prowadzenia zespołu (ustala repertuar i uczy seniorki śpiewać w chórze). Po raz pierwszy zespół zaprezentował się w dniu  9 czerwca 2011 r.  na uroczystości zakończenia roku akademickiego ATW, uświetnił również swoim śpiewem „V Spotkanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i kraju Olsztyn 2011” , wystąpił w naszej akademii  na uroczystej inauguracji  roku  akademickiego 2011/2012 a także zaśpiewał kolędy na Spotkaniu opłatkowym ATW.W repertuarze chóru znajdują się kanony i piosenki ludowe. Krótki okres istnienia zespołu nie pozwolił na opracowanie i naukę szerokiego repertuaru - ale to jest jeszcze przed  członkiniami „ DE NOVO” . Obecnie w  zespole śpiewa 17 słuchaczek ATW. Są pierwsze sukcesy !!!!  W dniach 28 i 29 stycznia 2012 r. w Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie odbył się XI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora. Zespół „DE NOVO” wyśpiewał II miejsce przedstawiając 3 utwory: Cisza w koło – W.A. Mozarta, Dwa serduszka – melodię ludową oraz Hallo Django – Uli Fuhre. Oceny występujących zespołów dokonało jury w składzie :
- Krzysztof Kusiel-Moroz – przewodniczący
- Joanna Rawik
- Andrzej Banasiewicz

(-) Maria Duch