6 sierpnia 2012

VI spotkanie - sprawozdanie

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.
 
  I dzień – niedziela 01.07.2012
   Dzień przyjazdów. Prawie wszyscy przyjechali miedzy południem a wieczorem. Tylko parę
   osób dotarło w poniedziałek przed południem.

   II dzień – poniedziałek 02.07.2012
  Spotkanie rozpoczęło się zebraniem w auli MOK na którym omówiono wszystkie sprawy
  organizacyjne. O godz. 10.00 w kościele NSPJ odbyła się msza św. którą odprawił ksiądz
  arcybiskup senior Edmund Piszcz w asyście księdza infułata Juliana Żołnierkiewicza.
  O godz. 11.30 w salach kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku wszyscy uczestniczyli
  w spotkaniu plenarnym z udziałem Komitetu Honorowego: senatora Ryszarda Góreckiego,
  marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa i prezydenta miasta
  Piotra Grzymowicza. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: przedstawiciele
  władz samorządowych wojewódzkich i miejskich, Towarzystw Kresowych, lokalnych
  instytucji i darczyńców.
  Wieczorem po kolacji wysłuchano w amfiteatrze pięknego koncertu piosenkarki z Litwy
  Polki Eweliny Saszenko (reprezentowała Litwę na ubiegłorocznym konkursie Eurowizji
  w Berlinie).

  III dzień – wtorek 03.07.2012
  O 9.30 w Sali Kameralnej MOK odbyło się seminarium na którym rozmawiano o problemach
  i bieżących zagadnieniach z jakimi borykają się nasi rodacy za wschodnią granicą.
  Najtrudniejszym zagadnieniem jest znalezienie wykładowców oraz problemy finansowe.
  Po seminarium wysłuchano nadzwyczaj interesującego wykładu Ewy Cichockiej z „Czerwonego
  Tulipana” p/t: „Joga śmiechu”.
  Po kolacji w salach ZSB i Pałacu Młodzieży odbyły się trzy spotkania kameralne
  z Towarzystwami Kresowymi: „Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej”, „Miłośników
  Wołynia i Polesia” oraz „Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich”.
  Spotkania upłynęły w miłej atmosferze i skończyły w późnych godzinach wieczornych.

  IV dzień – środa 04.07.2012
  Odbyła się całodniowa wycieczka do Gdańska i Sopotu. Niestety nie dopisała pogoda.
  Zachwycano się Starym Miastem, Długim Targiem, Bazyliką Mariacką, bulwarem nad kanałem.
  Gorzej było w Sopocie. Deszcz w znacznym stopniu uniemożliwił spacer po molu.
  Mimo to wszyscy wrócili do Olsztyna zadowoleni i w dobrych humorach.
                                                          
  V dzień – czwartek 05.07.2012
  Zajęcia rozpoczęły się w Sali Kameralnej MOK o 9.30 bardzo interesującym wykładem
  prof.. Stanisława Achremczyka p/t: „O miejscu Polski w Europie”. O tym jak był fascynujący
  może świadczyć, że z prośbą o jego wygłoszenie zwróciły się UTW zza wschodniej granicy
  oraz wiele krajowych (m.in.: Gliwice i Warszawa).
  Po wykładzie obejrzano krótką parodię „Halki” w wykonaniu kabaretu ATW przy MOK.
  Zajęcia przed obiadem zakończyły się spotkaniem seminaryjnym na którym w dalszym
  ciągu omawiano interesującą wszystkich problematykę.
  Wieczorem wszyscy uczestnicy i zaproszeni Goście spotkali się na wieczorze pożegnalnym
  w Ośrodku „Leśne Wrota” oddalonym od Olsztyna ponad 10 km.
  Obdarowywano się nawzajem regionalnymi upominkami. Prezydent Olsztyna wręczył naszym
  Rodakom upominki. Czas mile upływał na tańcach i śpiewach. Wyrażano nadzieje na spotkanie
  w przyszłym roku. Po 22-ej trzeba było wracać do Olsztyna.

  VI dzień – piątek 06.07.2012
  Niestety wszystko ma swój kres. Nasi Goście z żalem  opuszczali Olsztyn z nadzieją powrotu
  w przyszłym roku. 

                        OMÓWIENIE – PODSUMOWANIE.

            W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli:
  - Nasi rodacy z Polskich UTW zza wschodniej granicy z Łotwy (Dyneburg), Litwy (Kłajpeda,
     Kiejdany, Wilno, Soleczniki), Białorusi (Grodno I, Grodno II, Brześć), Ukrainy (Lwów),
    Mołdawii (Bielce, Kiszyniów) – 84 osoby.
  - Nasze rodaczki z Litewskiego UTW w Kownie (Litwa) – 2 osoby
  - Nasi rodacy z miast w których istnieją większe środowiska polskie i są szanse na utworzenie
    tam Polskich UTW z Ostrowca (Białoruś) i Zdołbunowa (Ukraina) – 3 osoby.
  - Przedstawiciele krajowych UTW (Warszawa, Działdowo, Gliwice, Braniewo, Poznań,
    Białystok, Gołdap, Sokółka, Kielce) - 13 osób.
  - Przedstawiciele Towarzystw Kresowych (Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Miłośników
    Wołynia i Polesia, Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich) – 9 osób.
  - Gospodarze i organizatorzy spotkania z Olsztyna – 37 osób.
  Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 148 osób w tym zza wschodniej granicy 89 naszych
  rodaków. Trzeba nadmienić że uczestnicy krajowi sami pokrywali koszty swego pobytu.
 Spotkanie mogło zostać zorganizowane dzięki:
  - Dotacjom z: -Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 4.000 zł
                         - Senatu – 18.440 zł
                         - Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 13.500 zł
  - Dużemu wkładowi rzeczowemu współorganizatorów:
                         - Zespół Szkół Budowlanych im.  Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
                         - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
                         - Muzeum Warmii i Mazur   
  - Wsparciu finansowemu instytucji i osób prywatnych (PSS „Społem”, Bank Gospodarki
    Żywnościowej, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Olsztynie i inni).
  Duże podziękowania należą się sporej grupie organizatorów z Akademii Trzeciego Wieku przy
  Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Od wielu miesięcy przygotowywali spotkanie.
  Podczas spotkania wykonywali wiele czynności i opiekowali się naszymi gośćmi.
  Podsumowując trzeba stwierdzić, że organizowane od sześciu lat spotkania dają bardzo wiele
  naszym rodakom. Utwierdzają ich w przekonaniu że Ojczyzna o Nich nie zapomina, pozwalają 
  przeżyć miłe chwile, odetchnąć inną atmosferą wolną od codziennych trosk u siebie.
  Kontynuowane i nawiązywane są nowe kontakty. Dzięki zapraszaniu w poprzednich latach
  dwuosobowych delegacji z miast gdzie znajdują się większe środowiska polskie powstało
  6 nowych Polskich UTW. Są to nowe ośrodki krzewienia polskości.
  Polskie UTW za wschodnią granicą mają wiele problemów. Jednym z większych jest organizacja
  wykładów, brakuje wykładowców. Na tegorocznym spotkaniu zgłoszony został postulat pod
  adresem Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki aby zobowiązać polskich naukowców wyjeżdża-
  jących za wschodnią granicę do wygłaszania wykładów na Polskich UTW.

 Czesław Wojniusz
 Prezes Zarządu ATW