21 września 2012

Kurs Komputerowy dla członków Akademii


Zapisy na kurs przyjmowane będą w biurze ATW po przedstawieniu aktualnej legitymacji członkowskiej.