14 lutego 2013

Odznaczenia LOK dla leśników

7 lutego 2013r, w siedzibie RDLP w Olsztynie, odbyło się uroczyste spotkanie Koła Miłośników Lasu i Militariów LOK przy ATW w Olsztynie, w czasie którego zostały wręczone Srebrne Medale Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju dla leśników- naszych przyjaciół z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
Medale z rąk przedstawiciela Wojewódzkiej Organizacji Warmińsko-Mazurskiej LOK Grzegorza Kluczka otrzymali: Pani Anna Bartoszewicz, Pan Tadeusz Pampuch i Pan Arkadiusz Mrozowski. - Jest to doskonała okazja do złożenia podziękowań dla wielu leśników. Dziękuję za przychylność dla działalności naszej organizacji, za stwarzanie dogodnych warunków do pracy i rozwoju naszego Koła. Nasza współpraca mogłaby śmiało posłużyć jako wzór dla niejednej organizacji –– mówił Anatol Leszczyński, prezes KMLiM LOK. Poinformował, że na następnym zebraniu – 7 marca 2013r., Panu Janowi Karetko, dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zostanie wręczony Złoty Medal Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju. W tym też dniu RDLP w Olsztynie otrzyma przyznany przez Zarząd Główny LOK w Warszawie odznaczenie zbiorowe Medal Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju. Następnie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu Pana Tomasza Jarczyka – pracownika Wydziału Zasobów i Urządzenia Lasu z RDLP w Olsztynie. Była to interesująca relacja z wyjazdu studyjnego w dniach od 2-10 grudnia do Kanady. Delegacja RDLP w Olsztynie uczestniczyła w cyklu spotkań szkoleniowych zwiększających świadomość na temat Lasów Modelowych na przykładzie Ontario Model Forest oraz La Bourbon. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pączkami. Był to przecież „tłusty czwartek”.
Krystyna i Anatol Leszczyńscy