Akademicki roll-up

Dziękujemy serdecznie pani Agnieszce Odrakiewicz za przygotowanie projektu roll-up'u Akademii.