13 sierpnia 2013

Forum III Wieku 2013, 4-7 września, Nowy Sącz – Krynica Zdrój

W tegorocznej edycji Forum weźmie udział ponad 200 uczestników – liderów UTW z Polski i zagranicy, przedstawicieli świata polityki, nauki, mediów. Przewidziany jest udział wielu znamienitych gości w tym m.in. Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz Przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Bolesława Samolińskiego.
Podczas Forum zaplanowano m.in. debatę o Rządowym Projekcie Założeń Polityki Senioralnej, prezentację krajowych i zagranicznych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym (Europejski Rok Obywateli 2013) a także przedstawienie doświadczeń zebranych podczas wdrażania standardów działania wśród pilotażowej grupy UTW, które poddały się temu procesowi w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”. Program Forum obejmuje m.in. udział uczestników w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju (5 września 2013r.), udział w sesji plenarnej i warsztatach Forum III Wieku, które odbędzie się na Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu (6 września 2013 r.) oraz w innych wydarzeniach i atrakcjach.

Kontakt:
ul. Jagiellońska 18 33-300 Nowy Sącz tel./fax:18 443 57 08
e-mail: sekretariat@sutw.pl