19 grudnia 2013

Szkolenie z zakresu edukacji medialnej

W dniach 11-12 grudnia 2013 r. w ATW w Olsztynie odbyło się szkolenie w zakresie edukacji medialnej w ramach projektu „Głos Seniora” realizowanego w ramach  rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 

W warsztatach wzięło udział 15 osób. Prowadzący, redaktor naczelny „Głosu Seniora” Łukasz Salwarowski, zapoznał uczestników z problemami efektywnej współpracy z mediami. Wśród poruszonych tematów były m.in. jak sprowokować media do publikacji , jak stworzyć biuro prasowe, zorganizować konferencję, jak napisać informację prasową, żeby skutecznie zainteresować dziennikarza.
Najbardziej poruszające były zagadnienia dotyczące siły oddziaływania mediów , a szczególnie metod manipulacji przez nie stosowanych. Okazało się, że manipulują nami zarówno media jak i różne grupy interesu /biznes, politycy/. Robią to dla zysku, dla rozgłosu, dla sensacji, pod wpływem ideologii. Dla osiągnięcia celów posługują się przeróżnymi technikami manipulacyjnymi. Jak bronić się przed manipulacją? Uczestnicy szkolenia wyciągnęli jedyny słuszny wniosek – posługiwać się  wiedzą, doświadczeniem, jednym słowem rozumem.

Wiesława Chudzik - Ziółkowska