16 marca 2014

Wykład Piotra Sułkowskiego

Na zaproszenie Koła Sympatyków Filharmonii przy Akademii Trzeciego Wieku  gościliśmy wczoraj znakomitego  gościa - Pana Piotra Sułkowskiego - dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Pan Piotr Sułkowski  kieruje Filharmonią w Olsztynie niespełna trzy lata. W roku  2012 został nagrodzony przez Prezydenta  miasta Olsztyna za działalność kulturalną, a w roku 2013 Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu, przyznał tytuł i statuetkę „ Osobowość Warmii i Mazur” w kategorii kultura.

Pan Dyrektor miał prelekcję nt. „Najciekawsze historie z życia i pracy Dyrygenta”.  Historie były niezwykłe, pouczające, mądre ale też i zabawne. Dzięki życzliwości Pana Dyrektora nasi słuchacze korzystają z ulgowych biletów na koncerty symfoniczne. Filharmonia jest przyjazna seniorom, słuchaczom Akademii. Dziękujemy!

Teresa Kowalska