27 stycznia 2015

Podziękowanie profesora Balcerowicza