15 maja 2015

Lata pionierskie na Warmii i Mazurach

5 maja słuchacze Akademii wysłuchali wspomnień dr. Feliksa Walichnowskiego o latach pionierskich na Warmii i Mazurach. Akademia serdecznie dziękuje za przekazanie przez autora 30 książek o latach 1945 - 1948 na Warmii i Mazurach (proza, poezja, fotografie). Książki te stanowić będą zaczątek biblioteki, która powstanie przy naszej Akademii.