6 grudnia 2015

Hej kolęda 2015

W dniu 5 grudnia 2015 r odbył się  II Warmińsko – Mazurski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej kolęda” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. W festiwalu udział wzięło 8 chórów i 4 zespoły wokalne. Uczestników festiwalu oceniało jury w składzie: Katarzyna Brodacka – Falkowska, Dorota Obijalska  i Michalina Butkiewicz.
Jury przyznało:
W kategorii chóry:

I miejsce – „Wrzos” Stowarzyszenie UTW Kętrzyn, dyrygent  Cezary Nowakowski,
II miejsce – „Vivat” Stowarzyszenie UTW Iława, dyrygent Alicja Szymańska,
III miejsce – „Pasjonata” UTW Olsztyn , dyrygent Anna Bułakowska.
W kategorii  zespoły wokalne:
I miejsce - „Lilianki” Stowarzyszenie UTW Ostróda, dyrygent Liliana Bejna,
II miejsce – „Canzona” Bartoszycki UTW, dyrygent Barbara Kryś,
III miejsce – „Biesiadki” Stowarzyszenie UTW Morąg, dyrygent Jerzy Mudry.
GAND PRIX II Warmińsko – Mazurskiego Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku „Hej Kolęda” - puchar ufundowany  przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego został przyznany dla chóru „Preludium” pod dyrekcją Joanny Gawryszewskiej  ze Stowarzyszenia UTW Szczytno.
Maria Duch

galeria zdjęć - kliknij

Panu Marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi dziękujemy za mecenat oraz uświetnienie festiwalu swoją obecnością.