4 lipca 2016

X Spotkanie Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2016Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie
składa serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację
X Spotkania Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
zza wschodniej granicy i krajowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Honorowego Patrona Spotkania
Pana Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Członków Komitetu Honorowego:
Pana Artura Chojeckiego - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Pana Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pana Piotr Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna
Jego Magnificencji Profesora Ryszarda Góreckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Współorganizatorów:
Urzędu Miasta Olsztyna
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Towarzystw Kresowych z Olsztyna


Mecenat: 

SENAT  RP
- zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu RP

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
- zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych 
od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego