10 kwietnia 2017

Michał Wypij w Akademii

W dniu 4.04.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultur w Olsztynie z inicjatywy Akademii Trzeciego Wieku odbyło się spotkanie z Panem Michałem Wypijem - doradcą w Gabinecie Politycznym Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Rady Olsztyńskich Seniorów, Warmińsko–Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku oraz zarząd i słuchacze Akademii Trzeciego Wieku.

Pan Michał Wypij przedstawił zebranym „Strategię Gowina” tj. Strategię na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki. Zapoznał również słuchaczy z zasadami konkursu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku i planowanym do ogłoszenia w 2017r. Omawiane tematy spotkały się z wielkim zainteresowaniem zebranych. Ze szczególnie dużym zainteresowaniem spotkał się program  skierowany do seniorów pod nazwą  „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, którego celem jest aktywizacja  seniorów,  poszerzanie ich wiedzy oraz wykorzystanie ich potencjału. Zadawano liczne pytania dotyczące jego zasad, beneficjentów, warunków udziału w konkursie i możliwości konsultacji przygotowywanych projektów.

Spotkanie w Olsztynie zostało uznane za wielki sukces przez olsztyńskich seniorów, gdyż pierwszy raz przedstawiciel rządu poświecił czas temu środowisku.

Aldona Bagińska – Prezes ATW