11 lipca 2018

XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 Akademia  Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie w dniach 24.06- 29.06.2018r. zorganizowała XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego tematem przewodnim było  „Dla Niepodległej Polonia i Polacy w krajach europejskich”.

Spotkanie współorganizowali Urząd Miasta w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Fundacja dla Rodaka oraz Towarzystwa Kresowe z Olsztyna.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Rosji (Obwód Kaliningradzki), Kazachstanu,  Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Rumunii i Austrii - razem 22 delegacje oraz 8 delegacji z krajowych UTW.

Spotkanie odbywało się na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Uroczyste otwarcie XII Spotkania odbyło się w  dniu 25 czerwca w Auli im. A. i G. Dietrichów, zaś uświetnił je koncert Jarosława Chojnackiego.
Po południu uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Następnego dnia -  26 czerwca - zaplanowano rejs po kanale Ostródzko–elbląskim pod tytułem „Statkiem po Trawie” z systemem 5 pochylni, rezerwatem ornitologicznym na jeziorze Druzno oraz zwiedzanie Muzeum Kanału.

W środę 27 czerwca uczestnicy wzięli udział w panelach dyskusyjnych „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów Polskich UTW” oraz „Niepodległa w sercach Polaków i Polonii w Europie”, a także wysłuchali wykładu historycznego prof. Stanisława Achremczyka „Kresy dla Niepodległej”. Wieczorem na przystani korowskiej odbyło się spotkanie integracyjne „O mój rozmarynie” z występami członków Polskich UTW oraz udziałem olsztyńskich UTW i organizacji kresowych z Olsztyna.

W czwartek 28 czerwca miało miejsce spotkanie „Olsztyn – Miasto Ogród”, zatem uczestnicy spotkania zwiedzili Olsztyn, zapoznali się z historią miasta oraz funkcjonowaniem współczesnego Olsztyna. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją z wymianą upominków oraz z nadzieją na kolejne spotkanie za rok.

Uczestnicy XII Spotkania pogłębili zasób wiadomości wiedzy z historii i kultury polskiej,  umacniające więź  i rozwijające kontakty z Polską, nabyli i  podzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami rozwiązywania problemów Polskich UTW służącymi podwyższaniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych Polskich UTW w Europie  oraz komitetów założycielskich nowych PUTW.

Honorowy Patronat nad Spotkaniem objął Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP.
W Komitecie Honorowym Spotkania udział wzięli: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Gustaw Marek Brzezin- Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oraz JM prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przy  wsparciu finansowym Senatu RP, Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Gminy Olsztyn oraz objęte patronatem medialnym przez TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn oraz Głos Seniora.

Aldona Bagińska – Prezes ATWfot. Marian Baranowski
wraz z członkami koła fotograficznego ATW