Działalność kół

Wszelkie pytania w zakresie funkcjonowania kół prosimy kierować do Wiceprezes ds. organizacyjnych Pani Jadwigi Iwaniec.