XI Europejskie Integracyjne Spotkanie Polskich UTW 2017

komunikat dla prasy


Szanowni Państwo,

Zarząd Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniach 25-30 czerwca 2017 r. w Olsztynie odbędzie się XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie.

Spotkanie to jest już jedenastym z cyklu corocznych spotkań. Ich Idea i potrzeba organizacji narodziła się w 2006 roku podczas wyjazdu członków naszej Akademii do Lwowa. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich polskich UTW zza wschodniej granicy oraz przedstawiciele krajowych UTW. Spotkania miałyby służyć szeroko pojętej integracji senioralnego środowiska polskiego.

W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu polskich UTW zza wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na  nasze spotkania poza UTW, będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych UTW. Zamierzenie udało się, bo w ostatnim  X Jubileuszowym  Spotkaniu uczestniczyło aż trzynaście UTW. Były to uniwersytety z Brześcia, Grodna, Lwowa, Zdołbunowa, Dyneburga,  Kiejdan, Kłajpedy, Solecznik,  Niemenczyna oraz Akademia Trzeciego Wieku z Wilna.

W XI już Europejskim Spotkaniu planowany jest udział przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji polonijnych z Ukrainy (Lwów, Zdołbunów, Iwano- Frankiwsk), Litwy (Wilno, Soleczniki, Kiejdany, Niemenczyn, Kłajpeda, Święciany, Poniewież), Białorusi (Brześć, Grodno), Łotwy  (Dyneburg), Austrii (Wiedeń), Rumunii (Bukareszt), Republiki Czeskiej (Czeski Cieszyn) i  przedstawicieli 15 UTW z Polski - w sumie około 110 uczestników.

Celem przyświecającym organizacji XI Spotkania jest wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Europie, powstanie nowych organizacji tego typu, umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo w imprezach artystycznych z udziałem członków  krajowych UTW i polskich organizacji kresowych, promocja Olsztyna poza granicami Polski, zwiększenie wiedzy na temat miasta, budowanie marki oraz pozyskiwanie nowych ambasadorów naszego miasta.

Planowane panele dyskusyjne:
  • Teoria i praktyka Karty Polaka,
  • Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW, 
  • Doświadczenia i problematyka ochrony praw mniejszości polskich w poszczególnych krajach europejskich,
  • Jak budować pozytywny wizerunek polskiego środowiska w kraju zamieszkania,
  • Problemy i pozytywne doświadczenia w relacjach z władzami lokalnymi w krajach zamieszkania
służyć będą  podwyższaniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych polskich UTW w Europie oraz komitetów założycielskich nowych PUTW.

Nasze przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Senat RP i Prezydenta Miasta Olsztyna.

Informujemy, że zwróciliśmy się do Pana Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu z prośbą o objęcie XI Spotkania Patronatem Honorowym.

Zaprosiliśmy do udziału w Komitecie Honorowym Pana Artura Chojeckiego – Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego, Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Pana Piotra Grzymowicza – Prezydenta Olsztyna i Pana prof. Ryszarda Góreckiego – Rektora Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Zapraszamy wszystkie media do współpracy tak, aby idea naszych spotkań z Rodakami zza granicy stawała się coraz bardziej popularna.

Organizator:
Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie
Współorganizator: 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

Kontakt dla prasy:
Aldona Bagińska - Prezes ATW
Tel. +48 506 067 333