O Akademii

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie rozpoczęła swoją działalność uroczystą inauguracją roku akademickiego w dniu 9 października 2008r. Jej bieżącą działalnością kieruje Zarząd.

Do statutowych celów działania ATW należy m.in. aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, a także upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków. Działalność obejmuje dwie główne dziedziny: organizację wykładów i aktywizację słuchaczy przez uczestnictwo w kołach zainteresowań. Do chwili obecnej słuchacze mieli okazję wysłuchać wykładów obejmujących między innymi tematykę leczenia i profilaktyki zdrowia, psychologii, promocji zdrowego odżywiania, przyrodniczą, filozofię, literaturę i sztukę, astronomię oraz historię.

Formy aktywnego uczestnictwa realizowane są poprzez udział słuchaczy w kołach zainteresowań, a także w lektoratach języków obcych. Dbając o formę fizyczną słuchacze uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych oraz korzystają z basenu.

W ramach cyklu „Spotkania ze sztuką” organizowane są wyjścia do Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olsztynie. Ponadto nasi słuchacze biorą czynny udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, a także Filharmonię, Teatr Lalek, Teatr im. S. Jaracza oraz kina.


Hymn Akademii

ATW – Mały Przyjazny świat
tekst Maria Kalinowska 
muzyka Maria Niedzielska

Jest takie miejsce na ziemi, przyjazny mały świat,
Gdzie przemijanie mniej boli, życie tu kreśli nowy ślad.
Bądź z nami tu z uśmiechem na twarzy,
Póki życie trwa tyle jeszcze się zdarzy.

Są tacy ludzie na ziemi, choć nie młodości to kwiat,
Chcą wiedzieć więcej i więcej i ciągle ich zadziwia świat.
Bądź z nami też z uśmiechem na twarzy,
Życie jeszcze trwa, wszystko może się zdarzyć.

Jest tyle miejsc na tym świecie, gdzie nie było nas,
Razem je odnajdziemy, wciąż mamy na to wolny czas.
Wędruj z nami też z uśmiechem na twarzy,
Póki życie trwa można o wszystkim marzyć.