24 maja 2012

Spotkanie z władzami Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

W dniu 17 maja 2012 r. odbyło się spotkanie władz UWM z przedstawicielami olsztyńskich uczelni trzeciego wieku.  W spotkaniu wzięli udział: rektor prof. dr hab. Józef Górniewicz , prorektor ds. kształcenia prof. dr. hab. Wojciech Janczukowicz, pełnomocnik rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku dr Grażyna Orzechowska oraz przedstawiciele Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, Jarockiej Akademii
Trzeciego Wieku przy Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP oraz Warmińsko Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę UWM z uczelniami trzeciego wieku oraz omówiono problemy nurtujące uczelnie trzeciego wieku.

Więcej zdjęć w galerii.