Z wizytą w...

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności"
14 października słuchaczki i słuchacze Naszej Akademii zwiedzili  najnowsze olsztyńskie muzeum. Gratulujemy pomysłodawcom oraz twórcom muzeum.