18 września 2012

Koło Miłośników Kresów przy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie
oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  w Olsztynie
uprzejmie zapraszają
na spotkanie z Ireną Duchowską
z Kiejdan ze Związku Polaków na Litwie
 W programie spotkania:
- sytuacja Polaków na Litwie
- prezentacja twórczości poetyckiej

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września o godz. 15.00 w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 3.