30 stycznia 2017

De Novo w dawnym kościele garnizonowym

W niedzielę 22 stycznia wierni biorący udział w mszy świętej w kościele Matki Boskiej Królowej Polski mieli oprawę muzyczną inną niż zwykle.
Chór de Novo uświetnił mszę wykonując kolędy, a po jej ukończeniu zaprezentował całość swojego kolędowego repertuaru.
Maria Duch