1 lutego 2017

De Novo w Laurentiusie

27 stycznia chór De Novo pod dyrekcją prof. Józefa Wojtkowiaka śpiewał w Dom Pomocy Społecznej Laurentius. Atmosfera podczas koncertu była bardzo serdeczna. Słuchacze żywo reagowali na przedstawiane pieśni włączając się w ich wykonanie. Próby wspólnego śpiewania podobały się.
Chór bisował. Po koncercie, w dobrych nastrojach, pensjonariusze udali się na obiad. Oczywiście czekają z niecierpliwością na następny koncert, o czym mówili żegnając się z chórzystkami.
Maria Duch

Źródło zdjęć: www.laurentius.pl