W galerii Braniewskiego Centrum Kultury została powieszona "Olsztyńska Secesja" Zbiorowa praca Koła Miłośników Fotografii

Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie