19 lipca 2016

Rajd z kijkami w Zakopanem

W rajdzie z kijkami w dniu 7.05.2016 w Zakopanem wzięło udział 10 słuchaczy naszej Akedemii przebywających na wypoczynku w górach. Przeszliśmy Dolinę Strążyską oraz fragment Ścieżki pod Reglami  od Doliny Strążyskiej do Wielkiej Krokwi.
dr Michał Kłębukowski - Wiceprezes ATW

6 lipca 2016

Podziękowanie

Szanowna Pani Prezes, drodzy Przyjaciele ATW!
W imieniu Zarządu PUTW serdecznie dziękuję za zaproszenie 17 osób na X Integracyjne Spotkanie oraz za zrealizowanie na tak wysokim poziomie tej imprezy.Treściwe wykłady i zajęcia praktyczno-dydaktyczne, doskonałe warunki transportowe, zamieszkania i wyżywienia, życzliwość opiekunów, możliwość wymiany doświadczenia i poglądów z seniorami z Polski, Białorusi i Ukrainy, zapoznanie się z kulturą, historią i zabytkami Olsztyna - wszystko to pozostawiło w naszych sercach niezatarte wrażenia. Wzmocniliśmy nasze siły duchowe na dalszą misję rozwoju ojczystej kultury na Wileńszczyźnie, doskonalenia pracy naszego PUTW.
Życzymy Państwu niegasnącej chęci pomocy rodakom na obczyźnie, oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością
Prezes PUTW w Solecznikach na Litwie
Antoni E. Jankowski

***
Wielce Szanowny Panie Prezesie,
dziękuję za te miłe słowa, które upewniają nas w tym, iż ten szczególny projekt - spotkania uniwersytetów - jest wart kontynuowania. Wyrażam głęboką nadzieję, iż zobaczymy się ponownie za rok, w równie sprzyjających okolicznościach. 
Do zobaczenia!
Prezes Akademii Trzeciego Wieku
Aldona Bagińska

***

4 lipca 2016

X Spotkanie Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2016Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie
składa serdecznie podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację
X Spotkania Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
zza wschodniej granicy i krajowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Honorowego Patrona Spotkania
Pana Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Członków Komitetu Honorowego:
Pana Artura Chojeckiego - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Pana Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pana Piotr Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna
Jego Magnificencji Profesora Ryszarda Góreckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Współorganizatorów:
Urzędu Miasta Olsztyna
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Towarzystw Kresowych z Olsztyna


Mecenat: 

SENAT  RP
- zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu RP

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
- zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych 
od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego