14 czerwca 2020

Wycieczka do Kaliningradu i Świetłogorska

W marcu 2020 roku słuchacze Akademii wzięli udział w wycieczce  do Kaliningradu i Świetłogorska. 

Dziękujemy Koledze Jerzemu Brońkowi Liderowi Koła Turystycznego ATW za zorganizowanie wycieczki i Koledze Eugeniuszowi Gajlewiczowi z Koła Miłośników Fotografii ATW  za zdjęcia.

Portret Ja i Ty

Seniorzy z Koła Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku rozpoczęli w 2019r. współpracę międzypokoleniową z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła.

Chór De Novo

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
J.W.Goethe

Chór De Novo został założony w marcu 2011 roku. Śpiewają w nim członkinie Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.