21 grudnia 2011

Spotkanie opłatkowe (20.12.2011)

Działalność Koła Filharmonia

Koło powstało w pierwszym półroczu działania Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie tj. w roku 2008. Osoby, które były miłośnikami muzyki klasycznej, symfonicznej podjęły się

Działalność Klubu Literackiego

Klub Literacki działa od powstania Akademii Trzeciego Wieku. Program Klubu związany jest z propagowaniem kultury słowa, poezji i prozy wśród słuchaczy ATW. Stałych członków działających

Działalność Chóru De Novo

W dniu 21 marca 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków nowo powstałego chóru, który przyjął nazwę "DE NOVO”. Chór prowadzi i ustala jego repertuar dyrygent pani Michalina

Działalność Koła Miłośników Lasu i Militariów

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi różnego wieku i różnych zawodów. Do naszego Koła należy 96 osób, z czego większość to członkowie Akademii Trzeciego Wieku. Cieszy nas jednak fakt,

Działalność Koła Haft Wstążeczkowy

Haft tasiemką, zwany inaczej haftem wstążeczkowym, ostatnio cieszy się dużą popularnością. Jest to technika dla niecierpliwych, których nuży oczekiwanie na efekt przy tradycyjnym haftowaniu nitką.

W Starym Dworze

17 grudnia 2011r. - w sobotę członkowie Koła Miłośników Lasu i Militariów  wędrowali po leśnictwie Stary Dwór. Przeszliśmy trasę ok. 8 km - od pętli w Kortowie do Gronit, a następnie do Dajtek.