12 czerwca 2015

Wojewódzka konferencja z okazji ŚwiatowegoDnia Praw Osób Starszych

Wojewódzka konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych
pod tytułem
„Prawo osób starszych do ochrony zdrowia i usług socjalnych”

Termin: 17 czerwca 2015 r. (środa)  godz. 11.00-14.15
Miejsce: Warmiński Hotel & Conference w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1

Zgłoszenia: do 12 czerwca 2015 r. pod nr telefonu (89) 512 55 27
lub e-mail na adres a.konecko@warmia.mazury.pl

Organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, tel.: (89) 512 55 27