27 października 2013

Odszedł Przyjaciel Ksiądz Infułat dr Julian Żołnierkiewicz

Odszedł wspaniały wzór nie tylko uduchowionego kapłana, ale dobrego Przyjaciela każdego człowieka - w kraju i na kresach, z którymi czuł się związany.
Wielki patriota.
Był wieloletnim duszpasterzem akademickim młodego i trzeciowiecznego pokolenia.
Lubiany, ceniony kapłan i człowiek, mądry, otwarty i wielkiego serca.
I takim Go zapamiętamy.
Cześć Twej pamięci Księże Julianie!
             
Słuchaczki  i Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie

20 października 2013

15 października 2013

11 października 2013