23 maja 2013

21 maja 2013

Konferencja Akademii Trzeciego Wieku / Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dniach 13 14 maja 2013 r. w Ostródzie

Delegaci Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie:
Czesław Wojniusz –Prezes Zarządu ATW
Aldona Bagińska – Wiceprezes Zarządu ATW
Starzeć się aktywnie czyli jak dodać życia do lat.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej zorganizował w dniach 11 – 12 maja 2013 r. „II Warmińsko – Mazurski Rajd Pieszy przez Park Krajobrazowy szlakiem rzeki Symsarny”.

9 maja 2013

Inspiracje z Koła Radiestezyjnego

Twoja podróż w głąb siebie
 1. Pozwól odejść przeszłości, nie wyciągaj z niej przykrych wydarzeń, zachowaj tylko mile wspomnienia.
 2. Wybacz wszystkim za czynione ci przykrości, będzie ci lżej.
 3. Po przykrym wstrząsie natychmiast usuwaj myśli o nim, potem będzie trudniej.
 4. Uwalniaj się od złych myśli i emocji.
 5. Nie zarażaj innych swoją złą przeszłością.
 6. Jeśli upadniesz, otrząśnij się i nie pamiętaj porażki.
 7. Pozwól wydarzeniom przychodzić i odchodzić, nie walcz.
 8. Nie zrażaj się tym, kto o tobie źle myśli lub mówi. To później odbije się na nim.
 9. Nie dąż do doskonałości.
 10. Nie przywiązuj się do kogoś lub do czegoś, bo będziesz cierpiał. 
 11. Nie odpychaj życia, ale i nie trzymaj się jego kurczowo.
 12. W działaniu opieraj się na intuicji.
 13. Rzeczywistość to miłość i piękno!
Miłego dnia!

5 maja 2013