23 września 2013

Forum III Wieku

W dniach 4 - 7.września 2013 roku z Jolantą Olszewską  uczestniczyłyśmy w V już Forum III Wieku w Nowym Sączu, będącym integralną częścią międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięłyśmy udział w wielu warsztatach,  panelach dyskusyjnych i prezentacjach. Główną tematyką Forum była polityka senioralna w obliczu wydłużającego się czasu życia osób starszych. Zastanawiano się w jaki sposób można i powinno się wykorzystać doświadczenia i potencjał ludzi

21 września 2013

Spotkania ze sztuką

Spotkania ze sztuką

Wyjście do GALERII SZTUKI BWA - 16 października 2013 r. (środa), godz.11:00.
SALA GŁÓWNA
 

Wystawa: „Janicka & Wilczyk. Inne Miasto"

Wznowienie zajęć w Aquasferze

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 października 2013 r. wznawiamy zajęcia w AQUASFERZE.
Spotykamy się w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 14.00.
Cena zajęć pozostaje bez zmian tj. 10 zł za 2 godz.

Ewa Tymul
tel. 602 493 405