27 marca 2023

 W dni 24/03 2023 zostały wybranye nowe  władze  Federacji UTW WiM na lata 2023-2026
23 marca 2023

  


7 marca 2023r. członkowie Koła Literacko - Teatralnego zaprezentowali montaż słowno - muzyczny
pt. "Kobieta zmienną jest". Program składał się z fraszek, wierszy i piosenek o kobietach i mężczyznach. 
 Wykonawcy to: Iga - liderka Koła, Zosia, Ela, Elżbieta, Małgosia, Jerzy, Benek oraz Marian - oprawa muzyczna.