Anna Kuklińska w teleturnieju

Nasza słuchaczka Anna Kuklińska wzięła udział w teleturnieju "Gra słów. Krzyżówka". Serdecznie gratulujemy Aniu i trzymamy kciuki za kolejne udane występy.Wznawiamy spotkania kół zainteresowań

Szanowni Słuchacze,

uprzejmie informuję, że Zarząd ATW przy MOK w Olsztynie podjął decyzję w sprawie wznowienia spotkań następujących Kół Zainteresowań:

 • Kontynuacja lektoratu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sala Kameralna : czwartki w godz. 12.30-14.00,
 • Koło Miłośników Fotografii - Sala Kameralna : wtorki (6 ,13, 20 i 27 października )  w godz. 10.00-12.00,
 • Koło Ciekawi Świata - Sala Kameralna: czwartki: (8 i 22.października, 5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia) w godz.  11.00- 12.15. 

O wszelkich zmianach Słuchacze będą informowani na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że Biuro Akademii będzie czynne we wtorki w godz. 11.00- 12.00.

Aldona Bagińska
Prezes ATW

Redaktor strony www poszukiwany

 


Poszukujemy redaktora naszej strony www, czyli osoby odpowiedzialnej przede wszystkim za aspekt techniczny jej funkcjonowania.
Wymagana jest znajomość platformy blogger.com.
Na zgłoszenia do końca listopada czeka Prezes Akademii Aldona Bagińska.

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze członków ATW

Dnia 15 września 2020 r. (wtorek)
godz. 11.00 - I termin
godz. 11.15 - II termin
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 3  Sala Kameralna

 Proponowany porządek

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu ATW.
 2. Wybory przewodniczącego zebrania, sekretarza i 2 protokolantów.
 3. Ustalenie sposobu głosowania.
 4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie porządku zebrania i uchwalenie regulaminu obrad
 7. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2018/2019
 8. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwał:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok akademicki 2018/2019,
  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
  - udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.    
 13. Ciąg dalszy dyskusji
 14. Sprawy różne
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 16. Zakończenie zebrania.


Zarząd Akademii Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie