XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 Akademia  Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie w dniach 24.06- 29.06.2018r. zorganizowała XII Europejskie  Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego tematem przewodnim było  „Dla Niepodległej Polonia i Polacy w krajach europejskich”.

Nasi słuchacze na Uniwersytecie

Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie uczestniczyli w wykładach i warsztatach zrealizowanych w ramach projektu „Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie otwiera Bramę Wiedzy dla UTW”. Projekt został sfinansowany w ramach programu pod nazwą: Wsparcie UTW, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017r.