Wycieczka do Kaliningradu i Świetłogorska

W marcu 2020 roku słuchacze Akademii wzięli udział w wycieczce  do Kaliningradu i Świetłogorska. 

Dziękujemy Koledze Jerzemu Brońkowi Liderowi Koła Turystycznego ATW za zorganizowanie wycieczki i Koledze Eugeniuszowi Gajlewiczowi z Koła Miłośników Fotografii ATW  za zdjęcia.

Portret Ja i Ty

Seniorzy z Koła Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku rozpoczęli w 2019r. współpracę międzypokoleniową z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła.

Chór De Novo

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
J.W.Goethe

Chór De Novo został założony w marcu 2011 roku. Śpiewają w nim członkinie Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Europejskie Spotkania Integracyjne Polskioch Iniwersytetów Trzeciego Wieku

Zaczęło się we Lwowie.

Idea i potrzeba organizacji Spotkań Integracyjnych narodziła się w 2006 roku na spotkaniu we Lwowie. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z Polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich Polskich UTW zza wschodniej granicy – było ich wówczas pięć – oraz przedstawiciele krajowych. Spotkania miały służyć szeroko pojętej integracji w gronie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych. Łatwiej byłoby poznawać się nawzajem, nawiązywać i utrzymywać kontakty i wspierać naszych rodaków. Po powrocie ze Lwowa do Olsztyna rozpoczęliśmy działania organizacyjne. Nie było to łatwe ale się udało. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Senatu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Dużą pomoc uzyskaliśmy z Zespołu Szkół Budowlanych w którego internacie nasi Rodacy mogli nieodpłatnie mieszkać i korzystać ze stołówki i innych pomieszczeń. Pomoc przyszła także z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego który udostępnił aule w bibliotece na spotkanie plenarne. Osiągnięty został także poza integracja drugi cel spotkań. W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu Polskich UTW za wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych Polskich UTW.

Historia koła miłośników fotografii

Koło miłośników fotografii pracuje od roku akademickiego 2008/2009, pierwszego roku istnienia Akademii. Założycielem koła był Tadeusz Skrzypczyk. Na początku liczyło ono 5 osób. Obecnie jest ponad 20 członków.

Nasze koło wolontariatu

Koło wolontariatu powstało w październiku 2013 r. z inicjatywy słuchaczki Teresy Kowalskiej, przy wsparciu Członka Zarządu ATW Aldony Bagińskiej. Do koła należy 15 osób, jednakże doraźnie w jego pracach udział bierze wielu słuchaczy naszej Akademii.