Europejskie Spotkania Integracyjne Polskioch Iniwersytetów Trzeciego Wieku

Zaczęło się we Lwowie.

Idea i potrzeba organizacji Spotkań Integracyjnych narodziła się w 2006 roku na spotkaniu we Lwowie. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z Polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich Polskich UTW zza wschodniej granicy – było ich wówczas pięć – oraz przedstawiciele krajowych. Spotkania miały służyć szeroko pojętej integracji w gronie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych. Łatwiej byłoby poznawać się nawzajem, nawiązywać i utrzymywać kontakty i wspierać naszych rodaków. Po powrocie ze Lwowa do Olsztyna rozpoczęliśmy działania organizacyjne. Nie było to łatwe ale się udało. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Senatu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Dużą pomoc uzyskaliśmy z Zespołu Szkół Budowlanych w którego internacie nasi Rodacy mogli nieodpłatnie mieszkać i korzystać ze stołówki i innych pomieszczeń. Pomoc przyszła także z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego który udostępnił aule w bibliotece na spotkanie plenarne. Osiągnięty został także poza integracja drugi cel spotkań. W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu Polskich UTW za wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych Polskich UTW.

Historia koła miłośników fotografii

Koło miłośników fotografii pracuje od roku akademickiego 2008/2009, pierwszego roku istnienia Akademii. Założycielem koła był Tadeusz Skrzypczyk. Na początku liczyło ono 5 osób. Obecnie jest ponad 20 członków.

Nasze koło wolontariatu

Koło wolontariatu powstało w październiku 2013 r. z inicjatywy słuchaczki Teresy Kowalskiej, przy wsparciu Członka Zarządu ATW Aldony Bagińskiej. Do koła należy 15 osób, jednakże doraźnie w jego pracach udział bierze wielu słuchaczy naszej Akademii.

5 km nadziei dla Hospicjum

Zapisy na bieg prowadzi Michał Kłębukowski.
Serdecznie zachęcam do udziału!

Aldona Bagińska - Prezes ATW

Słuchacze Akademii w Sejmie

14 lutego 2020r. na zaproszenie Pani Poseł Anny Wasilewskiej grupa słuchaczy ATW zwiedziła Sejm.

Pisanka okraszona poezją

Słuchaczki naszej Akademii uczestniczyły w zajęciach literacko–plastycznych „Pisanka okraszona poezją”, zorganizowanych w Starym Ratuszu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

Walerian Ostrowski w naszej Akademii

13 lutego z okazji „Walentynek” gościł u nas Walerian Ostrowski – jeden z ulubionych i popularnych olsztyńskich artystów. Z ogromnym wzruszeniem wysłuchaliśmy piosenek opowiadających o uczuciach.

Różowe okulary

Tym razem Grupa Teatralna przy Akademii Trzeciego Wieku zerknęła przez „Różowe okulary”, prezentując kolejny pokaz w reżyserii Marty Andrzejczyk tego, co znajduje się wokół nas, co potrafi zabawić i jednocześnie, być może, dać przykład, skłonić do refleksji.

Pracowity grudzień Koła Wolontariatu

Kolejny raz wolontariuszki z naszej Akademii wzięły udział w XI Jarmarku Świątecznym, który odbył się w  Olsztynie w dniach 12 – 15 grudnia 2019r.