20 grudnia 2020

Wystawa świąteczna koła rękodzieła

Szanowni Słuchacze!

Nie możemy się spotkać z Wami w Kamienicy Naujacka dlatego spotykamy się w internecie. Nasze Koleżanki Janka Kluczek, Eleonora Marcinkiewicz i Wiesia Filipek przygotowały tradycyjnie wystawę świąteczną, którą mam ogromną przyjemność Państwu przedstawić. 

Aldona Bagińska - Prezes ATW


 

 

12 grudnia 2020

6 grudnia 2020

4 listopada 2020

17 października 2020

Anna Kuklińska w teleturnieju

Nasza słuchaczka Anna Kuklińska wzięła udział w teleturnieju "Gra słów. Krzyżówka". Serdecznie gratulujemy Aniu i trzymamy kciuki za kolejne udane występy.9 października 2020

Wznawiamy spotkania kół zainteresowań

Szanowni Słuchacze,

uprzejmie informuję, że Zarząd ATW przy MOK w Olsztynie podjął decyzję w sprawie wznowienia spotkań następujących Kół Zainteresowań:

 • Kontynuacja lektoratu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Sala Kameralna : czwartki w godz. 12.30-14.00,
 • Koło Miłośników Fotografii - Sala Kameralna : wtorki (6 ,13, 20 i 27 października )  w godz. 10.00-12.00,
 • Koło Ciekawi Świata - Sala Kameralna: czwartki: (8 i 22.października, 5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia) w godz.  11.00- 12.15. 

O wszelkich zmianach Słuchacze będą informowani na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że Biuro Akademii będzie czynne we wtorki w godz. 11.00- 12.00.

Aldona Bagińska
Prezes ATW

4 października 2020

Redaktor strony www poszukiwany

 


Poszukujemy redaktora naszej strony www, czyli osoby odpowiedzialnej przede wszystkim za aspekt techniczny jej funkcjonowania.
Wymagana jest znajomość platformy blogger.com.
Na zgłoszenia do końca listopada czeka Prezes Akademii Aldona Bagińska.

15 sierpnia 2020

Walne zebranie sprawozdawcze

Walne zebranie sprawozdawcze członków ATW

Dnia 15 września 2020 r. (wtorek)
godz. 11.00 - I termin
godz. 11.15 - II termin
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 3  Sala Kameralna

 Proponowany porządek

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu ATW.
 2. Wybory przewodniczącego zebrania, sekretarza i 2 protokolantów.
 3. Ustalenie sposobu głosowania.
 4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przyjęcie porządku zebrania i uchwalenie regulaminu obrad
 7. Sprawozdanie merytoryczne za rok akademicki 2018/2019
 8. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwał:
  - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok akademicki 2018/2019,
  - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
  - udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.    
 13. Ciąg dalszy dyskusji
 14. Sprawy różne
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 16. Zakończenie zebrania.


Zarząd Akademii Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

 

14 czerwca 2020

Wycieczka do Kaliningradu i Świetłogorska

W marcu 2020 roku słuchacze Akademii wzięli udział w wycieczce  do Kaliningradu i Świetłogorska. 

Dziękujemy Koledze Jerzemu Brońkowi Liderowi Koła Turystycznego ATW za zorganizowanie wycieczki i Koledze Eugeniuszowi Gajlewiczowi z Koła Miłośników Fotografii ATW  za zdjęcia.

Portret Ja i Ty

Seniorzy z Koła Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku rozpoczęli w 2019r. współpracę międzypokoleniową z Zespołem Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła.

Chór De Novo

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”
J.W.Goethe

Chór De Novo został założony w marcu 2011 roku. Śpiewają w nim członkinie Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.

23 maja 2020

Europejskie Spotkania Integracyjne Polskioch Iniwersytetów Trzeciego Wieku

Zaczęło się we Lwowie.

Idea i potrzeba organizacji Spotkań Integracyjnych narodziła się w 2006 roku na spotkaniu we Lwowie. Spotkaliśmy się wówczas z naszymi rodakami z Polskiego UTW. W trakcie rozmów padło, że warto byłoby zorganizować spotkanie w którym uczestniczyłyby kilkuosobowe delegacje wszystkich Polskich UTW zza wschodniej granicy – było ich wówczas pięć – oraz przedstawiciele krajowych. Spotkania miały służyć szeroko pojętej integracji w gronie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i krajowych. Łatwiej byłoby poznawać się nawzajem, nawiązywać i utrzymywać kontakty i wspierać naszych rodaków. Po powrocie ze Lwowa do Olsztyna rozpoczęliśmy działania organizacyjne. Nie było to łatwe ale się udało. Uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Senatu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta. Dużą pomoc uzyskaliśmy z Zespołu Szkół Budowlanych w którego internacie nasi Rodacy mogli nieodpłatnie mieszkać i korzystać ze stołówki i innych pomieszczeń. Pomoc przyszła także z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego który udostępnił aule w bibliotece na spotkanie plenarne. Osiągnięty został także poza integracja drugi cel spotkań. W pierwszym spotkaniu w 2007 roku uczestniczyły delegacje pięciu Polskich UTW za wschodniej granicy. Przyjęliśmy zasadę, że na nasze spotkania poza UTW będziemy zapraszać dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych Polskich UTW.

30 kwietnia 2020

Historia koła miłośników fotografii

Koło miłośników fotografii pracuje od roku akademickiego 2008/2009, pierwszego roku istnienia Akademii. Założycielem koła był Tadeusz Skrzypczyk. Na początku liczyło ono 5 osób. Obecnie jest ponad 20 członków.

26 kwietnia 2020

Nasze koło wolontariatu

Koło wolontariatu powstało w październiku 2013 r. z inicjatywy słuchaczki Teresy Kowalskiej, przy wsparciu Członka Zarządu ATW Aldony Bagińskiej. Do koła należy 15 osób, jednakże doraźnie w jego pracach udział bierze wielu słuchaczy naszej Akademii.

14 kwietnia 2020

7 kwietnia 2020

10 marca 2020

3 marca 2020

5 km nadziei dla Hospicjum

Zapisy na bieg prowadzi Michał Kłębukowski.
Serdecznie zachęcam do udziału!

Aldona Bagińska - Prezes ATW

26 lutego 2020

23 lutego 2020

Słuchacze Akademii w Sejmie

14 lutego 2020r. na zaproszenie Pani Poseł Anny Wasilewskiej grupa słuchaczy ATW zwiedziła Sejm.

Pisanka okraszona poezją

Słuchaczki naszej Akademii uczestniczyły w zajęciach literacko–plastycznych „Pisanka okraszona poezją”, zorganizowanych w Starym Ratuszu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

22 lutego 2020

Walerian Ostrowski w naszej Akademii

13 lutego z okazji „Walentynek” gościł u nas Walerian Ostrowski – jeden z ulubionych i popularnych olsztyńskich artystów. Z ogromnym wzruszeniem wysłuchaliśmy piosenek opowiadających o uczuciach.

14 lutego 2020

Różowe okulary

Tym razem Grupa Teatralna przy Akademii Trzeciego Wieku zerknęła przez „Różowe okulary”, prezentując kolejny pokaz w reżyserii Marty Andrzejczyk tego, co znajduje się wokół nas, co potrafi zabawić i jednocześnie, być może, dać przykład, skłonić do refleksji.

1 lutego 2020

22 stycznia 2020

Pracowity grudzień Koła Wolontariatu

Kolejny raz wolontariuszki z naszej Akademii wzięły udział w XI Jarmarku Świątecznym, który odbył się w  Olsztynie w dniach 12 – 15 grudnia 2019r.