21 września 2013

Spotkania ze sztuką

Spotkania ze sztuką

Wyjście do GALERII SZTUKI BWA - 16 października 2013 r. (środa), godz.11:00.
SALA GŁÓWNA
 

Wystawa: „Janicka & Wilczyk. Inne Miasto"
Inne Miasto to projekt fotograficzny zrealizowany w konwencji dokumentalnej. Jest próbą wizualnego opisania terenu dawnego getta warszawskiego. Siatka ulic współczesnej Warszawy została nałożona na szczegóło-wy plan nieistniejącego miasta, z zaznaczeniem nielicznych reliktów zabudowy getta.
 

Projekt jest także próbą bilansu tożsamości terytorium i świadomości wspólnoty, która ukonstytuowała się w miejscu zagłady Żydów. W tym sensie pozwala formułować on pytania o stosunek kultury i społeczeństwa powojennej Polski do katastrofy bez precedensu w historii cywilizacji.

Spotykamy się w  Planetarium, przed wejściem do BWA. Zakup biletów indywidualnie na miejscu. 
Wystawy zwiedzamy grupą, z pracownikiem merytorycznym BWA.
 

Leszek Kranc