23 września 2013

Forum III Wieku

W dniach 4 - 7.września 2013 roku z Jolantą Olszewską  uczestniczyłyśmy w V już Forum III Wieku w Nowym Sączu, będącym integralną częścią międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięłyśmy udział w wielu warsztatach,  panelach dyskusyjnych i prezentacjach. Główną tematyką Forum była polityka senioralna w obliczu wydłużającego się czasu życia osób starszych. Zastanawiano się w jaki sposób można i powinno się wykorzystać doświadczenia i potencjał ludzi
60+, zwłaszcza w gospodarce wielopokoleniowej zwanej" srebrną gospodarką". Stwierdzono, że ludzie starsi w Europie mają już dużą siłę sprawczą, dzięki której mogą  też zmieniać prawo. Taki potencjał mają Uniwersytety III Wieku, których tylko w Polsce jest ponad 450. Dodając inne liczne organizacje zrzeszające seniorów możemy zdziałać wiele.

Omawiano również wyniki z pilotażowych UTW biorących udział w programie profesjonalizacji uniwersytetów. Większość  wyraziła  się pozytywnie, podkreślając, że główną zaletą programu jest uporządkowanie dokumentacji w zarządach oraz tworzenie zasad działania zgodnych z określonymi standardami. Inne tematy dotyczyły ekonomii senioralnej. Forum wystosowało pismo do Związku Banków Polskich aby usprawniono poszukiwania spadkobierców kwot pozostałych na kontach bankowych, aby nie odebrane pieniądze przekazać na pomoc społeczną.  Drugie pismo wystosowano do premiera  Donalda Tuska o przedłużenie programu ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych) na następne lata. W Krynicy otarłyśmy się o "Wielki Świat" spotykając ważnych i znanych ludzi nauki, polityki i ekonomii.

Na tegorocznym Forum III Wieku, w pięknej scenerii skansenu - Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy  Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu, reprezentowaną przez panią Prezes Wiesławę Borczyk, a polskimi Uniwersytetami  III  Wieku działającymi poza  naszymi granicami; w Litwie, Białorusi, Ukrainie i Austrii. Wystosowano petycję do Ministra Spraw Zagranicznych o wsparcie dla polskich UTW za granicą. Delegaci Uniwersytetów zza Wschodniej granicy, dobrze nam znani ze spotkań w Olsztynie, z dużą sympatią zostali przyjęci przez uczestników Forum.

Osobowością  Forum III Wieku został Jacek Michałowski  Szef Kancelarii Prezydenta RP. W kuluarach był czas na liczne rozmowy z przedstawicielami innych Uniwersytetów, wymianę doświadczeń, nawiązywanie serdecznych kontaktów, które zaowocują być może współpracą w przyszłych latach. Piękna letnio - jesienna pogoda stanowiła miły element podczas  Forum w Nowym Sączu i Krynicy.

Zofia Karzel
Wrzesień 2013r.