6 czerwca 2024

De Novo

 W dniu 3 czerwca nasz chór De Novo wziął udział w XIII Przeglądzie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanym przez UTW w Iławie. 

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze i pozostawiło wiele wrażeń.

Umówiliśmy się za rok.