Zarząd

Zarząd:

Barbara Dargiewicz - Prezes
Michał Kłębukowski - Wiceprezes ds. dydaktycznych
Maria Duch - Wceprezes ds. organizacyjnych
Małgorzata Kumkowska - Sekretarz
Krystyna Wienska - Skarbnik
Wiesława Ziółkowska - Członek Zarządu
Adela Bastek - Członek Zarządu
Monika Cimoszko - Członek Zarządu
Paweł Bilinowicz - Członek Zarządu
Marian Baranowski - Członek Zarządu 

Komisja rewizyjna:

Drzewiecka Danuta
Irena Zalewska
Barbara Karwacka

Sąd koleżeński:

Krystyna Szczurek
Halina Umińska
Marianna Bońskowska