28 czerwca 2015

IX Spotkanie Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku