Rodzinie i bliskim
Ś+P  Tadeusza Skrzypczyka
wyrazy głębokiego  współczucia
składają
Zarząd i słuchacze Akademii