7 września 2012

Nowy pełnomocnik Rektora UWM ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zarząd Akademii składa serdecznie gratulację panu profesorowi Stefanowi Smoczyńskiemu, który został powołany na stanowisko pełnomocnika Rektora UWM do spraw uniwersytetów trzeciego wieku. Liczymy na owocną współpracę.