21 maja 2013

Konferencja Akademii Trzeciego Wieku / Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dniach 13 14 maja 2013 r. w Ostródzie

Delegaci Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie:
Czesław Wojniusz –Prezes Zarządu ATW
Aldona Bagińska – Wiceprezes Zarządu ATW


Zdjęcia UTW Ostróda