1 sierpnia 2013

VII Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy i Krajowych w Olsztynie

Termin: 30 czerwca – 5 lipca 2013 r.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Akademię Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie przy wsparciu organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Zespołu Szkól Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie i Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Organizacja Spotkania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Olsztyna.

Olbrzymie znaczenie miało zaangażowanie Zarządu ATW, Zarządu Koła Miłośników Kresów przy ATW oraz wielu słuchaczy Akademii. Łącznie pracowało przy organizacji niemal 40 osób.

Komitet Honorowy Spotkania: Rektor UWM Pan prof.dr.hab. Ryszard Górecki – Senator RP, Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pan Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna.

W Spotkaniu uczestniczyło 15 delegacji zza wschodniej granicy z Łotwy (Dyneburg), Litwy (Wilno, Kiejdany, Kowno, Kłajpeda, Soleczniki), Białorusi (Grodno, Brześć, Wołkowysk), Ukrainy (Lwów, Zdołbunów) i Mołdawii  (Bielce, Kiszyniów) – ogółem 97 delegatów.
 

Kraj reprezentowali przedstawiciele UTW im. Haliny Szwarc przy CMKP w Warszawie, UTW przy Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie, UTW w Sokółce, UTW w Gorzowie Wielkopolskim, UTW w Poznaniu, UTW w Gliwicach, UTW w Łazach, UTW w Działdowie, Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy, Europejskiego Centrum Uniwersytetów II i III Wieku w Warszawie oraz  Federacji UTW. W Spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszeń Kresowych w Olsztynie.  Również gospodarze z ATW w Olsztynie licznie uczestniczyli we wszystkich zajęciach.
 

Uroczysta inauguracja Spotkania odbyła się w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniu 1 lipca 2013 r. m.in. z udziałem marszałka województwa Pana Jacka Protasa, wiceprezydent Olsztyna Pani Haliny Zaborowskiej- Boruch, wicekuratora oświaty Pana Marka Sztera, prorektora UWM Pana prof.dr.hab. Janusz Piechockiego, Księdza Infułata Juliana Żołnierkiewicza, dyrektora Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego Pana Piotra Sułkowskiego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie Pana Marka Marcinkowskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszeń Kresowych, władz samorządowych,  instytucji oraz Federacji UTW i delegacji UTW z terenu województwa. Zaproszeni goście w ciepłych i serdecznych słowach życzyli uczestnikom Spotkania miłego pobytu w Olsztynie,  owocnych obrad oraz  udanej integracji. Panu Jackowi Protasowi, przedstawiciele ATW z Wilna wręczyli bochenek chleba kresowego.  Życzenia i gratulacje uczestnikom i organizatorom Spotkania przesłali Szef Kancelarii Prezydenta RP Pan Jacek Michałowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski i Rektor UWM Pan prof. dr. hab. Ryszard J. Górecki Senator RP.  Po zakończeniu części oficjalnej odbył się występ polskiego gitarzysty z Grodna Pawła Kuchty, a wieczorem obejrzano retransmisję opery „Burza” z Metropolitan Opera z Nowego Jorku.
 

Uczestnicy Spotkania wzięli udział w Mszy Świętej w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa celebrowanej przez  Księdza  Infułata Juliana Żołnierkiewicza. W Sali Kameralnej MOK w Olsztynie wysłuchali bardzo interesującego wykładu „ O Koperniku” wygłoszonego przez Pana prof. Stanisława Achremczyka z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz obejrzeli program artystyczny przygotowany przez „Grupę Twórczą ATW”, ponadto uczestniczyli w spotkaniach i seminariach, zwiedzali  Olsztyn oraz pojechali na wycieczkę do Torunia i Ciechocinka.
 
Na spotkaniach i seminariach Nasi Rodacy w krótkich wystąpieniach opowiadali i o swoich UTW, o problemach UTW i wielu innych sprawach ich nurtujących oraz nawiązywali nowe znajomości i kontakty. Ostatniego dnia Spotkania uczestnicy spotkali się na uroczystym wieczorze w Ośrodku „Leśne Wrota” pod Olsztynem.
 

Wszyscy nasi goście otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta.
 

Naszym Gościom upominki przekazała także przedstawicielka UTW z Poznania.
 

Również Goście przekazali organizatorom z ATW upominki związane z ich regionami.
 

Spotkanie dobiegło końca. Nastąpiły podziękowania, życzenia oraz wyrażono nadzieję na spotkanie w przyszłym roku.

Podsumowując należy stwierdzić, że Spotkanie Integracyjne umożliwiło  wzajemne kontakty między Uniwersytetami Trzeciego Wieku  z kraju i z zagranicy oraz  pogłębienie współpracy. Ponadto dało  Naszym Rodakom  możliwość odwiedzenia Ojczyzny.


VII  Spotkanie Integracyjne Polskich UTW zza wschodniej granicy i krajowych  na pewno zaowocuje dalszymi kontaktami.

Do zobaczenia za rok !
                                                                                                

Aldona Bagińska
Wiceprezes Zarządu ATW
 

Olsztyn, lipiec 2013 roku

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii: https://plus.google.com/photos/103301967426831537379/albums/5922993233644372673?authkey=CKqe8MfoicitgAE