10 października 2013

Listy gratulacyjne z okazji rocznicowej inauguracji roku akademickiego