9 marca 2014

Kobiety kobietom

Pod takim hasłem „Grupa Twórcza „ Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie pod dyrekcją Michaliny Butkiewicz przedstawiła w dniu 6 marca 2014 r. program poświęcony Dniu Kobiet.
O przekornym tytule tego programu zadecydowała chęć zaoszczędzenia nielicznym męskim, ale bardzo szanowanym członkom Akademii dodatkowych obowiązków. Na repertuar złożyły się piosenki, skecze i wiersze. Publiczność nagrodziła występ długotrwałymi oklaskami.
Danuta Bobrzecka 

fot. Zofia Karzel