14 lipca 2014

VIII Spotkania Polskich Uniwersytetów III Wieku zza wschodniej granicy