15 września 2014

Przedstawiciele ATW na Forum III Wieku

Przedstawiciele ATW na Forum III Wieku – integralnej części Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju  03  - 06 września 2014 r.

Forum Ekonomiczne w Krynicy to około 2 tys. gości z 60 krajów, ponad 150 redakcji, gdzie wielcy tego świata debatują przez  trzy dni na różne  aktualne tematy.
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska  Federacja  Stowarzyszeń UTW - Prezes Pani Wiesława Borczyk już po raz  szósty zorganizowali konferencję towarzyszącą pod nazwą  FORUM III WIEKU.
Misją Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi kraj i Europa w aspekcie starzejącego się społeczeństwa.
W tym roku do Nowego Sącza przyjechało ponad 200 przedstawicieli UTW           z kraju
 a także zza wschodniej i południowej granicy Polski.
Panelistami debat w Nowym Sączu i w Krynicy byli m. in:
- Władysław Kosiniak-Kamysz  - Minister Pracy i Polityki Społecznej
- Igor Radziewicz- Winnicki – Podsekretarz Stanu w Min. Zdrowia
-Michał Szczerba- Poseł na sejm RP, Przew. Komisji Polityki Senioralnej
- Mieczysław Augustyn – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Marek Sowa – Marszałek Woj. Małopolskiego
- Wiesława Borczyk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sądecki UTW
- prof. Dr hab. Bolesław Smoliński – Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej
- Maciej Julian Kucharczyk – Doradca Zarządzający, AGE Platforma Europa,   Belgia
- Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. komisji Ekspertów i Rad Społecznych, Biura Rzecznika Praw obywatelskich RP
-doc. dr Ewelina Małanicz, Prezes Polskiego UTW we Lwowie
- Maria Dolors  Nunez – Dyrektor programu Srebrna Gospodarka Katalonia, Hiszpania
-Daniel Jachimowicz – Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
O czym mówiono:
-  Na poziomie gmin mają powstać Centra Seniora WIGOR co znaczy wiedza,godność, inicjatywa,opieka,rehabilitacja - Min. Kosiniak-Kamysz,
- Powstają, na razie z trudem, Rady Seniorów  do współpracy z samorządami gminnymi i miejskimi. Jest już kilkadziesiąt na istniejących 2477 gmin w kraju. Apel, by to UTW były inicjatorami ich powstawania.
W Nowym Sączu samorząd jako pierwszy w kraju wydał (01.09.2014)Kartę Seniora uprawniającą do różnego typu zniżek.
-  Zwrócono się do UTW by otworzyły  się w działaniu na ogół seniorów, ponieważ UTW skupiają  tylko 3 % seniorów w Polsce a także by wytransferowały swoje doświadczenie do młodego pokolenia,
- Zostanie wydana Karta Praw Podstawowych osób, które korzystają z opieki długoterminowej
-  Ewenement w skali Europy to powstanie stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
-  Samorząd Małopolski od 3 lat przeznacza co roku 500 tys. na konkursy dla seniorów oraz tworzy miejsca przyjazne seniorom.
Forum wypracowało pięć stanowisk, które zostaną przesłane do władz centralnych oraz do Platformy AGE w Brukseli:
-  w sprawie poparcia w tworzeniu centrów seniorów WIGOR
-  w sprawie tworzenie gminnych i miejskich Rad Seniorów
-  w/s poparcia dla ATW w Olsztynie w działaniu na rzecz polskich UTW zagranicą oraz współpracę polskich UTW z nimi,
- w/s wsparcia Platformy Europa AGE w Brukseli
-  w/s wsparcia Fundacji Solidarności Międzynarodowej dla organizacji NGO na Ukrainie.
Honorowy tytuł Osobowości Forum III Wieku został przyznany Ministrowi MPiPS Władysławowi Kosiniak- Kamyszowi oraz posłowi RP – Michałowi Szczerba
Zespół Regionalny „Sądeczanie” umilił wieczór żywiołowymi tańcami i muzyką.
Nie bez znaczenia były rozmowy i spotkania kuluarowe.
Ogólnie, Forum dodaje skrzydeł liderom UTW, szkoli, integruje. Bez wątpienia jest bardzo pożyteczną inicjatywą.

Teresa Kowalska