14 listopada 2014

Liderzy kół działających w Akademii 
Siedzą od lewej:  Elżbieta Miłaszewska,  Janina Kluczek, Maria Duch, Danuta Bobrzecka, Jadwiga Iwaniec, Ryszarda Żuk -  Kłębukowska, Teresa Kowalska, Maria Kalinowska.
Stoją : Barbara Dargiewicz, Ewa Tymul, Alina Zmorzyńska, Danuta Drożdżel, Anna Szymańska, Czesław Wojniusz, Wiesława Chudzik – Ziółkowska, Jan Duch, Jadwiga Moczyńska, Michał Kłębukowski, Krystyna Buńko, Danuta Drzewiecka.